THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

02/11

- Chào cờ, lớp 2A trực tuần

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

03/11

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

04/11

- Học tập theo TKB

- Kiểm tra toàn diện giáo viên

- Học tập theo TKB

 

Thứ Năm

05/11

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Sáu

06/11

- Học tập theo TKB

 

- Họp Chi bộ

- Họp Hội đồng sư phạm