Trong hai ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2022, Sở GDDT và tổ chức VVOB đã tổ chức tập huấn nhắc lại học thông qua chơi cho các trường trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Trường Tiểu học số 2 Hóa Thượng có  cô: Nguyễn Thị Định (Phó Hiệu Trưởng)  tham gia tập huấn. Sau hai ngày, các thầy cô  đã nắm bắt nghiêm túc và hiệu quả toàn bộ nội dung của chương trình tập huấn và có kế hoạch triển khai bổ sung tới từng GV trong toàn trường.

Một số hình ảnh tập huấn: