Giúp Thiếu nhi hiểu thêm về Bác Hồ kính yêu, sau đây là chương trình phát thanh măng non chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa Thế giới.