LIÊN ĐỘI TH SỐ 2 HÓA THƯỢNG TỔ CHỨC HỘI THU PHONG TRÀO

“ HŨ GẠO TÌNH THƯƠNG – TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG”

LIÊN ĐỘI TH SỐ 2 HÓA THƯỢNG TỔ CHỨC HỘI THU PHONG TRÀO

“ HŨ GẠO TÌNH THƯƠNG – TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG”

Sinh thời, là Chủ tịch nước, nhưng Bác Hồ luôn ý thức tiết kiệm từng hạt gạo, hạt muối, trăn trở để cho nhân dân có cái ăn, cái mặc. Học Bác, hàng năm Liên đội đã xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức đến trường” nhằm gây quỹ hỗ trợ những em đặc biệt khó khăn trên địa bàn và tại Liên đội mình.

Hưởng ứng phong trào “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức đến trường”  vận động các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh toàn Liên đội ủng hộ để gây quỹ “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức đến trường”.

Liên đội đã tìm hiểu, nắm tình hình các hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh để kịp thời trích quỹ “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức đến trường” hỗ trợ, giúp đỡ các em kịp thời. Đến nay, mô hình “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức đến trường” của Liên đội đã thu hút đông đảo các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh toàn Liên đội tham gia mà các bậc phụ huynh nhiệt tình ủng hộ.

Sau đây là một số hình ảnh của Liên đội.