Năm học 2021- 2022 đã kết thúc. Đây là năm học đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trường học; vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

              Năm học 2021 – 2022 đã kết thúc. Đây là năm học đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trường học; vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

                Năm học vừa qua thầy và trò Trường Tiểu học số 2 Hóa Thượng   đã cố gắng hết mình trong công tác giảng dạy và học tập. Thực hiện tốt các cuộc vận động và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, để nhìn nhận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học vừa qua, nhằm phát huy những thế mạnh đã đạt được, khắc phục những điểm còn hạn chế đưa nền giáo dục xã nhà ngày càng phát triển. Ngày 27/5/2022, nhà trường long trọng tổ chức Lễ Bế Giảng và báo công dâng Bác năm học 2021 – 2022.

 Ban lãnh đạo nhà trường, trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022, Trường TH số 2 Hóa Thượng có 29 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó: Biên chế: 22; Hợp đồng: 07. 100% đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo.Tổng số học sinh 432 em với 14 lớp. Trong năm học, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo địa phương, lãnh đạo phòng GDĐT Đồng Hỷ, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn.Mặc dù trong năm học, nhà trường gặp không ít những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian dạy và học trực tuyến kéo dài, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đặc biệt là thiếu nhiều phòng chức năng, phòng học, phải tiến hành ghép khối lớp 5 từ 3 lớp thành 2 lớp. Song, với sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị  tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực không ngừng của các thầy cô giáo và các em học sinh thân yêu, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ: