THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

26/10

- Chào cờ, lớp 3C trực tuần

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

27/10

- Học tập theo TKB

- Đón đoàn kiểm tra phổ cập

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

28/10

- Học tập theo TKB

- Tập huấn GD kĩ năng sống

- Học tập theo TKB

 

Thứ Năm

29/10

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Sáu

30/10

- Học tập theo TKB

 

- Quay video dân vũ