THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

19/10

- Chào cờ, lớp 3B trực tuần

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

20/10

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

21/10

- Học tập theo TKB

- Dự khai mạc tập huấn TPT Đội

- Học tập theo TKB

 

Thứ Năm

22/10

- Học tập theo TKB

- Tập huấn GV lớp 1

- Học tập theo TKB

 

Thứ Sáu

23/10

- Học tập theo TKB

 

- Sinh hoạt chuyên môn