THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

12/10

- Chào cờ, lớp 3A trực tuần

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

13/10

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

14/10

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Năm

15/10

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Sáu

16/10

- Học tập theo TKB

 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày TL Hội LHPN Việt Nam 20/10.