THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

11/10

- Chào cờ, lớp 3A trực tuần

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

12/10

 

- Học tập theo TKB

 

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

13/10

 

- Học tập theo TKB

 

 

- Học tập theo TKB

Thứ Năm

14/10

 

- Học tập theo TKB

 

 

- Học tập theo TKB

Thứ Sáu

15/10

 

- Học tập theo TKB

 

- Đại hội Liên đội.

- Tập luyện tham gia hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.