THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

5/10

- Chào cờ, lớp 4C trực tuần

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

6/10

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

7/10

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Năm

8/10

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Sáu

9/10

- Học tập theo TKB

 

- Tổ chức Hội nghị CBCC, VC