THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

28/9

- Chào cờ, lớp 4B trực tuần

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

29/9

- Học tập theo TKB

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học: BGH, TTCM

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

30/9

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

- Tổ chức Hoạt động trải nghiệm Vui Tết Trung thu (T3)

Thứ Năm

01/10

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Sáu

02/10

- Học tập theo TKB

 

- Sinh hoạt chuyên môn