THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

9/5

- Chào cờ

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

10/5

 

- Kiểm tra HKII lớp 1,2,3,4

 

 

- Chấm bài kiểm tra

 

Thứ Tư

11/5

 

- Kiểm tra HKII lớp 5

 

 

- Chấm bài kiểm tra

 

Thứ Năm

12/5

 

- Học tập theo TKB

 

 

- Học tập theo TKB

Thứ Sáu

13/5

 

- Học tập theo TKB

 

 

- Giao lưu Bóng chuyền hơi chào mừng Tháng Công nhân năm 2022.