THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

24/5

- Giao bài ôn tập cho học sinh

- Họp xét thi đua theo Tổ

 

- Họp xét thi đua theo Tổ

 

Thứ Ba

25/5

- Giao bài ôn tập cho học sinh

- Hội đồng TĐ-KT họp xét

- Chuẩn bị phần thưởng cho HS

Thứ Tư

26/5

- Giao bài ôn tập cho học sinh

- Động thổ xây dựng nhà vệ sinh

- Chuẩn bị phần thưởng cho HS

Thứ Năm

27/5

- Giao bài ôn tập cho học sinh

 

- Chuẩn bị phần thưởng cho HS

Thứ Sáu

28/5

- Giao bài ôn tập cho học sinh

- Họp Đại diện phụ huynh (trực tuyến)

- Duyệt học bạ

 

Thứ Bẩy

29/5

- Tổng kết năm học (trực tuyến).