THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

17/5

- Học trực tuyến

 

- Học trực tuyến

Thứ Ba

18/5

- Học trực tuyến

- Học trực tuyến

Thứ Tư

19/5

- Học trực tuyến

- Học trực tuyến

Thứ Năm

20/5

- Học trực tuyến

- Học trực tuyến

Thứ Sáu

21/5

- Học trực tuyến

- Chi đoàn lao động, hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

- Học trực tuyến

- Các Tổ CM báo cáo tiến độ thực hiện chương trình.