THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

3/5

 

- Nghỉ bù ngày Quốc tế Lao động 1/5

 

Thứ Ba

4/5

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

5/5

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Năm

6/5

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Sáu

7/5

- Học tập theo TKB

 

- Họp Hội đồng Sư phạm