THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

26/4

- Chào cờ, lớp 5B trực tuần

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

Thứ Ba

27/4

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

Thứ Tư

28/4

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

Thứ Năm

29/4

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

Thứ Sáu

30/4

 

- Nghỉ Lễ 30/4