THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

19/4

- Chào cờ, 5A trực tuần

- Tham gia và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

20/4

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

21/4

- Học sinh nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương

- CBGV, NV toàn trường tham gia tổng duyệt Đại hội TDTT của xã

Thứ Năm

22/4

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Sáu

23/4

- Học sinh nghỉ học

- CBGV, NV tham gia Đại hội TDTT

- Sinh hoạt chuyên môn