THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

12/4

- Chào cờ, 1C trực tuần

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

13/4

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

14/4

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Năm

15/4

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Sáu

16/4

- Học tập theo TKB

 

- Ôn luyện học sinh