THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

22/03

- Chào cờ, 2C trực tuần

- Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe- Tiến bước lên Đoàn”.

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

23/03

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

24/03

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Năm

25/03

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Sáu

26/03

- Học tập theo TKB

 

- Sinh hoạt chuyên môn

- Ôn luyện học sinh