THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

16/11

- Chào cờ, lớp 2C trực tuần

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

17/11

- Học tập theo TKB

- Khám sức khỏe cho HS toàn trường

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

18/11

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Năm

19/11

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

- Chạy âm thanh thi Dân vũ

Thứ Sáu

20/11

- Tổ chức Hội thi Dân vũ

- Gặp mặt ký niệm 20/11

- Nghỉ