THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

9/11

- Chào cờ, lớp 2B trực tuần

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

10/11

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

11/11

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Năm

12/11

- Học tập theo TKB

- Thi GVDG cấp trường

- Học tập theo TKB

- Thi GVDG cấp trường (Báo cáo biện pháp giáo dục)

Thứ Sáu

13/11

- Học tập theo TKB

- Kiểm tra giữa HKI lớp 4,5

- Tập huấn đánh giá HS.

- Luyện tập Aerobic