THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

6/9

- Đón HS đi học buổi đầu tiên

- Ổn định nề nếp, điểm danh

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

7/9

 

- Học tập theo TKB

 

 

- Học tập theo TKB

- Giao ban Hiệu trưởng (trực tuyến).

 

Thứ Tư

8/9

 

- Học tập theo TKB

 

 

- Học tập theo TKB

Thứ Năm

9/9

 

- Học tập theo TKB

 

 

- Học tập theo TKB

Thứ Sáu

10/9

 

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB