Sáng 28/9, đại diện các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh Trường TH số 2 Hoá Thượng tham gia buổi Giáo dục kĩ năng sống. Chuyên đề : “Giá trị yêu thương” do PGDĐT huyện Đồng Hỷ tổ chức.

 

Sáng 28/9, đại diện các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh Trường TH số 2 Hoá Thượng tham gia buổi Giáo dục kĩ năng sống. Chuyên đề : “Giá trị yêu thương” do PGDĐT huyện Đồng Hỷ tổ chức.

Đến dự có Diễn giả : Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên - Trưởng khoa Triết học trường ĐHSP Hà Nội
Phó viện trưởng viện An sinh xã hội và phát triển cộng đồng 
Chuyên gia giáo dục kĩ năng sống

Một số hình ảnh: