Tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ xã Hoá Thượng
Lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 7/4/2021, Đ/c Hoàng Như Hoa - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường dự Đại hội đại biểu phụ nữ xã Hoá Thượng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.