Thầy trò trường Tiểu học số 2 Hoá Thượng hào hứng tích cực tập luyện dân vũ chuẩn bị cho buổi biểu diễn dự thi sắp tới

Thầy trò trường Tiểu học số 2 Hoá Thượng hào hứng tích cực tập luyện dân vũ chuẩn bị cho buổi biểu diễn dự thi sắp tới