Chiều ngày 29/4/2021, được sự nhất trí của Ban Giám hiệu nhà trường, Liên đội trường Tiểu học số 2 Hóa Thượng tổ chức lễ kết nạp đội viên mới khối 3 - đợt 1 cho 49 em học sinh đã được thử thách trong thời gian qua và có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

Chiều ngày 29/4/2021, được sự nhất trí của Ban Giám hiệu nhà trường, Liên đội trường Tiểu học số 2 Hóa Thượng tổ chức lễ kết nạp đội viên mới khối 3 - đợt 1 cho 49 em học sinh đã được thử thách trong thời gian qua và có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.