Hoạt động trải nghiệm tuần 30: 
Chủ đề "Giới thiệu sách hay"

Hưởng ứng tuần lễ ngày sách Việt Nam lần thứ 8, trường TH số 2 Hoá Thượng tổ chức tiết hoạt động trải nghiệm chủ đề "Giới thiệu sách hay" .

Hoạt động trải nghiệm tuần 30: Chủ đề "Giới thiệu sách hay"
Hưởng ứng tuần lễ ngày sách Việt Nam lần thứ 8, trường TH số 2 Hoá Thượng tổ chức tiết hoạt động trải nghiệm chủ đề "Giới thiệu sách hay". Thông qua hoạt động trải nghiệm, các em học sinh toàn trường được tìm hiểu về ý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam, về tầm quan trọng của văn hoá đọc, cùng bạn bè và thầy cô đọc những cuốn sách hay tại thư viện trường.