Hoạt động trải nghiệm tuần 28: "Ca ngợi cảnh đẹp quê hương em"
Các em học sinh được tham gia hát mua ca ngợi quê hương - thể hiện tình yêu quê hương đất nước ❤️

Hoạt động trải nghiệm tuần 28: "Ca ngợi cảnh đẹp quê hương em"
Các em học sinh được tham gia hát mua ca ngợi quê hương - thể hiện tình yêu quê hương đất nước ❤️