Hoạt động trải nghiệm tuần 18: "Cùng nhau làm việc tốt" ☘️
Qua tiết trải nghiệm, các em biết:
- Chia sẻ làm việc tốt của những người xung quanh
- Tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, thể hiện được cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh và lứa tuổi : giúp cô thư viện sắp xếp lại sách báo ngăn nắp gọn gàng, nhặt rác vệ sinh sân trường, cảnh quan lớp học...
- Biết góp sức nhỏ bé của mình vào các hoạt động chia sẻ những việc làm tốt với mọi người xung quanh.
...
❤️

Hoạt động trải nghiệm tuần 18: "Cùng nhau làm việc tốt" ☘️
Qua tiết trải nghiệm, các em biết:
- Chia sẻ làm việc tốt của những người xung quanh
- Tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, thể hiện được cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh và lứa tuổi : giúp cô thư viện sắp xếp lại sách báo ngăn nắp gọn gàng, nhặt rác vệ sinh sân trường, cảnh quan lớp học...
- Biết góp sức nhỏ bé của mình vào các hoạt động chia sẻ những việc làm tốt với mọi người xung quanh.
...
❤️