Ngày 30/12, đồng chí Bùi Thị Thanh Hà- Cán bộ thư viện trường TH số 2 Hoá Thượng dự lễ khai trương thư viện Xã Hoá Thượng

Ngày 30/12, đ/c Bùi Thị Thanh Hà- Cán bộ thư viện trường TH số 2 Hoá Thượng dự lễ khai trương thư viện Xã Hoá Thượng

Một số hình ảnh trong buổi lễ: