Ngày 15/11/2020, chi đoàn Trường TH số 2 Hoá Thượng tham gia công trình Thanh niên "Thắp sáng làng quê" cùng Đoàn xã Hoá Thượng

Ngày 15/11/2020, chi đoàn Trường TH số 2 Hoá Thượng tham gia công trình Thanh niên "Thắp sáng làng quê" cùng Đoàn xã Hoá Thượng.

Một số hình ảnh :