Chi đoàn và tập thể CBGV-NV Trường TH số 2 Hoá Thượng cùng Đoàn xã Hoá Thượng đóng góp 1 phần nhỏ bé đến các chốt  phòng dịch Covid-19 ❤️ Chúc các đồng chí thật nhiều sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ☘️

Chi đoàn và tập thể CBGV-NV Trường TH số 2 Hoá Thượng cùng Đoàn xã Hoá Thượng đóng góp 1 phần nhỏ bé đến các chốt  phòng dịch covid ❤️
 chúc các đồng chí thật nhiều sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ☘️