Ngày 08/11/2020, đồng chí Hoàng Như Hoa- Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng đồng chí Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Đại diện công đoàn trường TH số 2 Hoá Thượng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Gò Cao. 

Chiều ngày 08/11/2020 đồng chí Hoàng Như Hoa- Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng đồng chí Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Đại diện Ban chấp hành công đoàn Trường TH số 2 Hoá Thượng tham dự ngày hội đại đoàn kết dân xóm Gò Cao- xã Hóa Thượng là địa bàn nơi nhà trường đặt chân.