Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 12/7/2019 của Đảng ủy xã Hóa Thượng về Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hóa Thượng lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Hóa Thượng, ngày 27/12/2019, Chi bộ trường Tiểu học số 2 Hóa Thượng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ xã Hóa Thượng tổ chức Đại hội chi bộ điểm, để các chi bộ thuộc khối cơ quan đến dự và rút kinh nghiệm.

Đại hội được đón các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã Hóa Thượng về dự và chỉ đạo Đại hội. Đại biểu Cấp ủy chi bộ các trường học trên địa bàn xã cùng 19 đồng chí đảng viên trong chi bộ có mặt đông đủ.

Sau những giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội Chi bộ trường TH số 2 Hóa Thượng nhiệm kỳ 2020-2023 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua: Báo cáo kết quả lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2023. Đại hội đã bầu Ban chi uỷ, Bí thư, Phó Bí Chi bộ có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực gánh vác trọng trách mà Đảng ủy cấp trên và tập thể chi bộ tin tưởng giao phó.

1/ Đồng chí: Hoàng Như Hoa- Bí thư Chi bộ

2/ Đồng chí: Nguyễn Thị Định- Phó Bí thư Chi bộ

3/ Đồng chí: Lê Thị Thúy Tình- Cấp ủy viên.

 Đại hội đã Bầu Đoàn đại biểu thay mặt chi bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hóa Thượng khóa XVIII, gồm các đồng chí:

1/ Đồng chí: Hoàng Như Hoa- Bí thư Chi bộ

2/ Đồng chí: Nguyễn Thị Định- Phó Bí thư chi bộ

3/ Đồng chí: Phan Thị Hương- Đảng viên 

Tại Đại hội, chi bộ trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Phó Thị Thủy- Bí thư Đảng ủy, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã Hóa Thượng, sự động viên chia sẻ của Cấp ủy các Chi bộ khối cơ quan trên địa bàn xã. Đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn, tạo nên sức mạnh để chi bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Thành công của Đại hội kỳ này là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của BTV Đảng ủy xã Hóa Thượng, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của Cấp ủy và Tập thể chi bộ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Để làm tròn trách nhiệm trước các cấp uỷ Đảng và nhân dân, Đại hội đề nghị mỗi đảng viên trên từng cương vị công tác của mình, hãy bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Đại hội thông qua. Tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn. Không ngừng phấn đấu, xây dựng Chi bộ trường TH số 2 Hóa Thượng: đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội