Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy xã Hóa Thượng, chiều ngày 04/5/2019, toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học số 2 Hóa Thượng đã tham gia Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội trường UBND xã Hóa Thượng.

Tại hội nghị, CBGV, NV toàn trường đã được đồng chí Triệu Văn Lũy-Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp những thông tin cơ bản về nội dung chuyên đề năm 2019.