Sáng 12/11/2020, Trường Tiểu học số 2 Hoá Thượng tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2020-2021

Ngày 12/11/2020, Trường Tiểu học số 2 Hoá Thượng tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2020-2021. Hội thi đã diễn ra nghiêm túc theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

Một số hình ảnh tại Hội thi