Ngày 15/1/2020, Phòng GDĐT Đồng Hỷ tổ chức tập huấn Chương trình phổ thông 2018 cho các đồng chí trong BGH, Tổ trưởng chuyên môn và toàn bộ giáo viên được bố trí dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

Ngày 15/1/2020, Phòng GDĐT Đồng Hỷ tổ chức tập huấn Chương trình phổ thông 2018 cho các đồng chí trong BGH, Tổ trưởng chuyên môn và toàn bộ giáo viên được bố trí dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

Tại buổi tập huấn, các đồng chí lãnh đạo phòng Giáo dục Tiểu học- Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã triển khai nội dung các văn bản về Chương trình GDPT 2018. Cùng học viên nghiên cứu, trao đổi làm rõ thêm những vấn đề trọng tâm trong các văn bản hướng dẫn. Đồng thời chia sẻ, động viên các nhà trường khắc phục những khó khăn trước mắt, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để thực hiện tốt Chương trình GDPT năm 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn