Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018, từ ngày 22/7/2020 đến hết ngày 29/7/2020, Ban giám hiệu nhà trường và toàn thể giáo viên dạy lớp 1 đã tham gia lớp tập huấn chương trình SGK lớp 1 năm học 2020-2021.

          Tại lớp tập huấn, học viên đã được các đồng chí giảng viên cốt cán của tỉnh cung cấp đầy đủ những thông tin về mục tiêu, phẩm chất, năng lực cần đạt của từng môn học, cũng như định hướng về phương pháp dạy học và cách thiết kế bài học. Từ đó, các nhóm học viên tự nghiên cứu tài liệu, soạn bài, trình bày trước lớp và trao đổi, thảo luận để tìm ra phương pháp giảng dạy và cách thiết kế bài học phù hợp với đối tượng học sinh của trường mình.

 

 

 

 

           Đây là lớp tập huấn mang lại hiệu quả thiết thực, giúp BGH và giáo viên dạy lớp 1 được trang bị thêm những hành trang thực sự cần thiết để tự tin thực hiện Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2020-2021.