Sáng thứ 2 ngày 16/12/2019, Trường Tiểu học số 2 Hóa Thượng đã tổ chức buổi hưởng ứng phong trào học Tiếng Anh cho học sinh toàn trường

Sáng thứ 2 ngày 16/12/2019, Trường Tiểu học số 2 Hóa Thượng đã tổ chức buổi hưởng ứng phong trào học Tiếng Anh cho học sinh và giáo viên toàn trường.

 Các hoạt động trong buổi hưởng ứng diễn ra trong không khí tươi vui, hào hứng, thầy và trò cùng tham gia trả lời câu hỏi, đồng diễn múa hát bằng Tiếng Anh.