Chiều 18/9, BGH trường TH số 2 Hóa Thượng tổ chức họp Hội Đồng sư phạm nhà trường, thông qua các Dự thảo Quy chế của nhà trường để các tổ thảo luận lấy ý kiến của CBGV, NV trước khi ban hành Quy chế chính thức. Trước khi bước vào nội dung trọng tâm của buổi họp, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của nhà trường đã trao giấy khen Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến xuất sắc cho các cá nhân đạt thành tích trong năm học 2019-2020.