Ngày 13/6/2019, đồng chí Hoàng Như Hoa -, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đại diện Đảng bộ xã Hóa Thượng tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi 2019 với nội dung tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân". Đồng chí Hoàng Như Hoa đã lựa chọn nội dung tuyên truyền về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân". Kết quả đồng chí đã đạt giải Nhì tại Hội thi.

Một số hình ảnh trong hội thi