Ngày 16/11/2020, đ/c Hoàng Như Hoa - Hiệt trưởng nhà trường tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra, thi đua khen thưởng và công tác GDTX do PGD tổ chức

Ngày 16/11/2020, đ/c Hoàng Như Hoa - Hiệt trưởng nhà trường tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra , thi đua khen thưởng và công tác GDTX do PGD tổ chức.

Một số hình ảnh :