Ngày 8/10, trường TH số 2 Hoá Thượng tham dự chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức chuyển đổi số do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức dưới hình thức trực tuyến, tại điểm cầu UBND xã Hoá Thượng.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Phó chủ tịch UBND xã; BGH, các cán bộ phụ trách CNTT và chuyển đổi số của các nhà trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn xã.

Ngày 8/10, trường TH số 2 Hoá Thượng tham dự chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức chuyển đổi số tại UBND xã Hoá Thượng do UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng thứ 04 với chuyên đề Tổng quan về chuyển đổi số trong giáo dục - Vấn đề an toàn thông tin, an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số của giáo dục - đào tạo. 
Tham dự có đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Phó chủ tịch UBND xã ; BGH, các cán bộ phụ trách CNTT và chuyển đổi số của các nhà trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn xã.