Chiều ngày 08/10/2020,  Liên đội Trường Tiểu học số 2 Hóa Thượng đã tiến hành Đại hội Liên đội năm học 2020 – 2021.

    Thành phần đại biểu gồm: Đại biểu Đoàn xã Hóa Thượng, BGH nhà trường cùng các anh chị phụ trách.

   Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội là: 34 đại biểu.

   Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội: 34 đại biểu, số đại biểu vắng mặt: 0 đại biểu.

   Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Liên đội năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ Liên đội năm học 2020 - 2021 của BCH Liên đội năm học 2020 - 2021 .

   Qua thảo luận đại hội đã thống nhất. Các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm học 2020 - 2021 như sau:

   *Về đánh giá kết quả hoạt động năm học qua của Liên đội.

    - Đại hội thống nhất những đánh giá đã nêu trong báo cáo.

   *Về phương hướng nhiệm vụ Liên đội năm học 2020- 2021

    Đại hội thống nhất nội dung phương hướng nhiệm vụ, năm học 2020 - 2021.

    Đại hội biểu quyết: 100%

     * Các chỉ tiêu lớn:

1.  Liên đội tiếp tục nhận chăm sóc, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận vệ sinh thường xuyên Đài tưởng niệm liệt sỹ của địa phương;

2.  100% đội viên thực hiện chương trình RLDV giai doan 2018-2022.

3. 100% các chi đội có ít nhất 01 mô hình giúp bạn đến trường.

4. Liên đội tổ chức được ít nhất 01 chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

5. Triển khai Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm học 2020 - 2021 tới 100% Đội viên.

6. Liên đội phát động triển khai và có học sinh tham gia Cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: 20/10; 20/11; 22/12; 8/3;26/3....

8. Liên đội tham gia, thực hiện tốt các hoạt động mà HĐĐ cấp trên phát động.

9. Tổ chức Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên nhân kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

        10. Tổ chức tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ cuối năm học.

         - Phấn đấu 5/5  Chi đội mạnh

        - 99 %  Đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội ;

        - Liên đội đăng kí đạt “Liên đội mạnh xuất sắc cấp Huyện”.

        - Đại hội đã bầu BCH Liên đội nhiệm kì mới gồm 7 bạn, thay mặt Liên đội điều hành hoạt động của Liên đội nhiệm kì 2020 - 2021.

          11. Tiếp tục thực hiện đề án 34- ĐA/TNĐH, ngày 4/12/2017 của BTV Huyện đoàn giúp 01 em có hoàn cảnh khó khăn tại Liên đội.

         Đại hội đã tiến hành bầu 9 bạn vào Ban chỉ huy Liên đội, thay mặt Đại hội, điều hành hoạt động của Liên đội, nhằm đạt được các chỉ tiêu và nội dung chương trình công tác Đội đề ra./.

              Sau đây là một số hình ảnh đã diễn ra trong Đại hội: